Hvad der forårsager risstamrot: Lær hvordan man behandler ris med stamtråd

Da udbyttetab fortsætter med at stige fra stilkrot i ris, gennemføres nye undersøgelser for at finde effektive metoder til styring af risstamrot behandling. Klik på denne artikel for at lære, hvad der forårsager råstamrådsrød, samt forslag til behandling af risstamrådsrød i haven.

Indhold

Hvad der forårsager risstamrot: Lær hvordan man behandler ris med stamtråd

Risstamråd er en stadig alvorligere sygdom, der påvirker risafgrøder. I de senere år er der rapporteret afgrødetab på op til 25% i kommercielle rismarker i Californien. Da udbyttetab fortsætter med at stige fra stilkrot i ris, gennemføres der nye undersøgelser for at finde effektive metoder til styring og behandling af risstamrådsråds. Fortsæt med at læse for at lære, hvad der forårsager ristestamråds, samt forslag til behandling af risstamråds i haven.

Hvad er stamtråd i ris?

Risstamrot er en svampesygdom risplanter forårsaget af patogenen Sclerotium oryzae. Denne sygdom påvirker vandsåede risplanter og bliver normalt mærkbar i det tidlige jordbearbejdningsstadium. Symptomerne begynder som små, rektangulære sorte læsioner på bladskederne ved vandlinjen i oversvømmede rismarker. Efterhånden som sygdommen skrider frem, spredes læsionerne over bladskjoldet, hvilket til sidst får den til at rådne og slukke. På dette tidspunkt har sygdommen inficeret kulmen, og lidt sort skleroti kan være synligt.

Selvom symptomerne på ris med stilkråbe kan virke rent kosmetiske, kan sygdommen reducere afgrøder, herunder ris, der dyrkes i hjemmeanlæg. Inficerede planter kan producere korn af dårligere kvalitet og lave udbytter. Inficerede planter producerer normalt små, stuntede panik. Når en risplante er inficeret tidligt i sæsonen, producerer den muligvis slet ikke panik eller korn.

Hvad der forårsager risstamrot: Lær hvordan man behandler ris med stamtråd

Behandling af risstamrådssygdom

Risstamrådsrådsvamp overvintrer på risplantevamp . Om foråret, når rismarker oversvømmes, flyder de sovende sclerotia til overfladen, hvor de inficerer unge plantevæv. Den mest effektive metode til kontrol af ristestrådsrøddyr er grundig fjernelse af risplantefjerner fra marker efter høst. Det anbefales derefter, at dette affald brændes.

Afgrødningsrotation kan også hjælpe med at kontrollere hændelser med risstamrot. Der er også nogle sorter af risplanter, der viser lovende modstand mod denne sygdom.

Risestamråds korrigeres også ved at nedsætte kvælstofforbruget. Sygdommen er mest udbredt i marker med højt kvælstof og lavt kalium. Afbalancering af disse næringsstofniveauer kan hjælpe med at styrke risplanter mod denne sygdom. Der er også nogle effektive forebyggende fungicider til behandling af risstamråds, men de er mest effektive, når de bruges sammen med andre kontrolmetoder.

Like this post? Please share to your friends:
Skriv et svar

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: