Hvad er Elodea Waterweed: Bekæmpelse af Elodea Plants i damme

Elodea waterweed er også kendt som canadisk pondweed. Det er populært til vandhaver og koldtvandsakvarier som en nedsænket vandplante og kan hjælpe med at kontrollere alger. Det kan dog også blive invasivt. Klik her for mere info og tip til håndtering af elodea.

Hvad er Elodea Waterweed: Bekæmpelse af Elodea Plants i damme

Du kender muligvis elodea waterweed (Elodea canadensis) som canadisk damweed. Det er en populær neddykket vandplante til vandhaver og koldtvandsakvarier, der hjælper med at kontrollere alger og holde vandet klart. Imidlertid er elodea vandgræs en invasiv art, når den flygter ud i naturen. Derfor skal alle, der bruger dette anlæg, lære at kontrollere elodea og problemer, der kan opstå. Læs videre for mere info om denne damweed plus tip til, hvordan man håndterer elodea.

Elodea Waterweed

Der er ingen tvivl om, at elodea pondweed er en nyttig plante for dem med koldt vandakvarier og vandelementer i haven. Planten absorberer næringsstoffer, og dermed begrænser den algenes vækst.

Elodea-vandgrødens rødder er forgrenede og sammenfiltrede stilke, der vokser over 1 meter lange i dyrkning og tre gange så lange i naturen. Rødderne er fyldt med hængende grønne blade i hvirvler på tre, og de små blomster vises om sommeren og det tidlige efterår.

Forplantning af Elodea Pondweed

Elodea pondweed planter er enten mandlige eller kvindelige, og begge kræves til bestøvning. Mandlige planter er dog sjældne, så disse planter formeres normalt aseksuelt ved at stængler bryder af og rodner.

Når dette vandgræs finder vej ind i vilde områder, kan det blive og blive invasivt. Dens senge om vinteren i dybe farvande og dens skøre grene kan let løsnes ved enhver forstyrrelse. Nye rødder udvikler sig hurtigt fra disse fragmenter, der danner nye stativer.

Hvad er Elodea Waterweed: Bekæmpelse af Elodea Plants i damme

Kontrol af Elodea

Kontrol af elodea bliver vigtig, når du først er klar over, hvilken type skade den gør i naturen. Ukrudtet danner tætte måtter i vandveje, der forstyrrer enhver vandaktivitet, både rekreativt og kommercielt. De tætte måtter udkanter også indfødte plantearter og mindsker biodiversiteten.

Desværre er det sværere at begynde at kontrollere, end det er at vokse. Faktisk er kontrol med elodea meget kompliceret, da de fleste udryddelsesmetoder involverer tab af plantefragmenter, der tillader yderligere spredning. Det betyder, at ethvert forsøg på fysisk at fjerne planten kan resultere i kraftig genvækst.

Hvordan håndteres elodea? Forskellige lande prøver forskellige metoder, herunder udtørring af vandområder ved hjælp af specielle pramme, der skærer og fjerner ukrudt fra vandet og kemiske eller biologiske kontroller.

Like this post? Please share to your friends:
Skriv et svar

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

cache:no / mysql:49 / gen:10,011 / memory:33.72 MB